Depresija kod djece i adolescenata

Depresija u djetinjstvu i mladosti je dugo vremena osporavana, s obzirom da se ovi periodi života posmatraju kao razdoblja sreće i životne radosti. Međutim, danas se zna da i dete, kao i adolesecent, mogu da budu depresivni, s tim što su obilježja ispoljavanja različita na različitom uzrastu.

Uzraci depresije kod djece i adolescenata

Depresija se može javiti kao odgovor na gubitak značajne osobe u životu ili na pretnju gubitka, na osujećenja, neuspjehe, razočaranja, ali i bez vanjskog povoda. Genetski faktori imaju veliki udio u nastanku ovog poremećaja.

Karakteristike depresije

Osnovne karakteristike depresije su sniženo raspoloženje (plačljivost, tuga), bezvoljnost, gubitak interesovanja za aktivnosti u kojima se nekada uživalo, povlačenje iz socijalnih kontakata, osjećanje beznadežnosti, manje vrijednosti, usporenost u mišljenju, neuspjeh u školi, razmišljanja o smrti ili samoubistvu, problemi sa spavanjem i apetitom.

Kod mlađe depresivne djece dolaze do izražaja sporost kretnji, monoton glas, smanjeno samopouzdanja, sniženo osnovno raspoloženje, apatija, razdražljivost, povlačenje iz igre i aktivnosti sa vršnjacima. Česte su i tjelesne smetnje, poput bolova u stomaku i glavobolja.

Djeca u višim razredima osnovne škole u stanju su da verbalizuju svoje misli i osjećanja, i oni navode depresivne misli i smetnje intelektualnog funkcionisanja, kao i slabost pažnje, što se često odražava na školski uspjeh.

Uobičajno i neuobičajno reagovanje u adolescenciji

Povremene burne emocionalne reakcije i periodi bezvoljnosti i sniženog osnovnog raspoloženja su normalna pojava u adolescenciji. Međutim, ukoliko ovakva stanja traju duži vremenski period (duže od dvije sedmice) i ukoliko se odnose na sve aktivnosti adolescenta, postoji sumnja da se radi o depresiji.

Simptomi depresije

U adolescenciji simptomi depresije su slični onima u odrasloj dobi i često mogu da budu maskirani razdražljivim raspoloženjem i/ili ispoljavanjem različitih oblika društveno nepoželjnog ponašanja (agresija, kršenje normi i pravila ponašanja, alkoholizam, zloupotreba psihoaktivnih supstanci).

Reagovanje odraslih na pojavu depresije kod djece

Depresija kod djece i adolescenata često nije prepoznata od strane bliskih osoba, koje njihovo ponašanje vide kao neposlušnost, nemarnnost i ljenost. Međutim, veoma ju je važno na vrijeme uočiti, pružiti djetetu podršku, razumijevanje i stručnu pomoć i na taj način spriječiti javljanje ozbiljnih problema u školi, porodici, u vršnjačkim odnosima, kao i različitih oblika socijalno nepoželjnog ponašanja.

Sva prava zadrzana. Web dizajn: IT Expert