Psihološko savjetovanje

Psihološko savjetovanje, kao i psihoterapija je intervencija koju prakuju edukovani psiholozi i psihoterapeuti u pružanju pomoći klijentima u njihovim životnim poteškoćama. To obično podrazumijeva poboljšanje ličnog osjećaja dobrobiti i ublažavanje subjektivnog osjećaja neugode. Primjenjuje se čitav niz tehnika na temelju izgradnje odnosa, razgovora, komunikacije i promjena ponašanja koje će poboljšati mentalno zdravlje klijenta i odnose unutar grupe (poput porodice).

U Psihološkom centru Ego, angažovana su stručna lica iz različitih oblasti i sami birate kod koga želite zakazati termin.

Individualno psihološko savjetovanje i psihoterapija

Individualno psihološko savjetovanje, kao i psihoterapija, je proces psihičkog osnaživanja pojedinaca koji se suočavaju sa životnim poteškoćama.

Kroz ovaj proces klijent uči da razumije uzroke svojih emocija i ponašanja i, uz pomoć psihologa, postiže pozitivne i željene promjene, nakon kojih će se pojedinac osjećati zadovoljnije, sretnije, slobodnije, spontanije, sigurnije u sebe, razviti veći osjećaj kontrole nad sobom, ostvariti kvalitetnije međuljudske odnose.

Individualno psihološko savjetovanje će vam pomoći da uvidite svoje kvalitete, prepoznate svoje snage i u sigurnom okruženju otvorite priču o emocijama.

Za individualno psihološko savjetovanje se najčešće obraćaju ljudi koji se suočavaju sa poteškoćama koje im remete svakodnevno funkcionisanje, narušavaju kvalitet življenja i umanjuju osjećaj zadovoljstva (strahovi, depresija, bijes, stidljivost, anksioznost, nisko samopouzdanje, stres na poslu ili u porodici, problemi u partnerskim odnosima, poteškoće u vaspitavanju djece i slično).

Psihološko savjetovanje može biti od koristi svima koji žele da poboljšaju kvalitet svog života i dostignu viši stepen razvoja svoje ličnosti.

Online psihološko savjetovanje i psihoterapija

Online psihološko savjetovanje i psihoterapija se obavlja putem SKYPE-a ili Viber, Whatsapp video poziva. Online savjetovanje vam pruža mogućnost razgovora sa psihologom iz udobnosti Vašeg doma, iako živite u drugom gradu, državi ili kontinentu (ili u mjestima u kojima ne možete pronaći psihologa).

Dosadašnja iskustva pokazuju da je online savjetovanje i psihoterapija vrlo djelotvorno i učinkovito rješenje.

Rezervacija termina

Prilikom zakazivanja termina potrebno je naglasiti da je u pitanju rad online. Za online savjetovanje se najčešće koriti Viber, Whatsapp ili Skype video poziv, ali dostupne su i druge opcije u dogovoru sa klijentom.

Zakazivanje termina je moguće putem poruke na Viber ili Whatsapp psihologa +387 65 973 024.

Porodično savjetovanje i psihoterapija

Porodično savjetovanje usmjereno je na porodicu kao cjelinu i njene sastavne elemente (bračni partner/roditelji/djeca). Obuhvata rad sa porodicama koje imaju poteškoće u komunikaciji i odnosima.

U našem centru koristi se sistemski pristup u radu sa porodicama. Na porodicu se gleda kao na živi sistem koji prolazi kroz razvojne faze i promjene gde su ponašanja pojedinca nastala u okviru šireg porodičnog sistema. Simptomatsko ponašanje jednog člana porodice sagledava se u kontekstu cijele porodice.

Najčešći problemi zbog kojih se porodice javljaju su: problemi u komunikaciji, problemi nastali ulaskom porodice u novi životni ciklus (rođenje djeteta, ,,prazno gnijezdo“-odlazak djece iz porodice i sl.), problemi uzrokovani mjenjanjem strukture porodice (razvod), različiti konflikti u svakodnevnom funkcionisanju porodice, problemi ponašanja, bolesti zavisnosti, nedostatak bliskosti, gubitak voljene osobe i drugi problem koji dovode do disfunkcionalnosti porodičnog sistema.

Partnersko savjetovanje i psihoterapija

Partnersko savjetovanje (predbračno i bračno savjetovanje) namenjeno je parovima koji samostalnim naporima ne nalaze funkcionalno rješenje za probleme u kojima se nalaze.

Psihološkim savjetovanjem, identifikuje se problem i načini na koji se on može rješiti.

Promjene u pravcu funkcionalnosti par postiže uspostavljanjem dijaloga, sagledavanjem dinamike koja je dovela do konflikta, usvajanjem principa asertivne komunikacije i osvješćivanjem uticaja obe osobe u nastajanju i razrješavanju problema.

Najčešći problemi koji partnere dovode na savjetovanje su: problemi u roditeljstvu, nezadovoljstvo kvalitetom komunikacije, razvojne krize parova, nedovoljna angažovanost jednog supružnika, zastoj prilikom ulaska u novi životni ciklus (prelazak iz veze u brak), nedostatak emocionalne bliskosti, ljubomora.

Savjetodavni rad sa djecom i adolescentima i psihoterapija

Ukoliko se kod djece uoče neki od oblika problematičnog ponašanja, koja traju duži vremenski period, poželjno je konsultovati psihologa radi savjetovanja i pravovremenog djelovanja. Neki od problema koji djeca ispoljavaju predstavljaju dio faze razvoja. Međutim, ukoliko traju duže vrijeme i ometaju svakodnevno funkcionisanje djeteta, mogu se razviti u ozbiljnije probleme. Tu spadaju agresivno ponašanje, laganje, krađe, bježanje iz škole i izbjegavanje obaveza, poteškoće sa pažnjom i koncentracijom.

Djeca, posebno mlađa, imaju problema da prepoznaju i verbalizuju svoje emocije. Ukoliko im se desilo nešto traumatično, ili im je određeni događaj izazvao neočekivane emocije, to može dovesti do ozbiljnijih problema ako ih dijete na neki način ne proradi i prihvati. Misli se i na traumatične situacije u vidu smrti bliske osobe, nesreće, razvoda roditelja, ali i bezazlenijih situacija koje djeca mogu da doživljavaju kao stresne: separacija pri polasku u vrtić ili školu, rođenje brata ili sestre, ljubomora, neprihvaćenost u vršnjačkoj grupi i sl. Neriješena emocionalna stanja mogu kod dece dovesti do tikova, pojave regresije u ponašanju (ponovna pojava nevoljnog mokrenja i defekacije, neadekvatno emocionalno reagovanje), intenzivnih strahova, anksioznosti i depresije.

U radu sa manjom decom najčešće se koriste metode koje su bazirane na simboličkom izražavanju, putem kojih djeca kroz igru i crtež prepoznaju svoja osjećanja, istražuju ih, razumijevaju i integrišu. Savjetodavni rad sa djecom uvijek uključuje i rad sa porodicom.

Sva prava zadrzana. Web dizajn: IT Expert