Psihološka vještačenja

Psihološko vještačenje podrazumjeva primjenu psiholoških metoda i tehnika u formiranju nalaza i mišljenja za potrebe suda.

  • Vještačenje uračunljivosti
  • Vještačenje “duševne zrelosti”
  • Vještačenje poslovne sposobnosti
  • Vještačenje vjerodostojnosti svedočenja
  • Vještačenje nematerijalne štete
  • Vještačenje emocionalnih povrijeda
  • Vještačenje traumatizovanosti
  • Vještačenje uzroka smrti
  • Vještačenje podobnosti za roditeljstvo
  • Vještačenje vjerodostojnosti svjedočenja djece

Sva prava zadrzana. Web dizajn: IT Expert