Logoped

Utvrđivanje govorno-jezičkog statusa

Utvrđivanje govorno-jezičkog statusa se određuje opservacijom djeteta i razgovorom sa roditeljima. Razlikuje se zavisno od uzrasta djeteta, ali ono što je važno imati na umu je da praktično nikada nije prerano za logopedsku procjenu. Govor i jezik su najsloženije funkcije i ne mogu se posmatrati izolovano od drugih funkcija koje im prethode, prate i pokreću ih. Logopedska procjena podrazumjeva dakle i procjenu svih funkcija koje prethode razvoju govora i jezika.

Uključuje testove kojima se utvrđuje govorno-jezički status, stepen razvijenosti vještine čitanja, pisanja, razumjevanja teksta i provjeru sposobnosti računanja. Provodi se i provjera fluentnosti čitanja kao mjera brzine pročitanog po jedinici vremena za odlomke tekstova različite težine s obzirom na rječnik teksta i njegove rečenične kontrukcije. Za učenike viših razreda osnovne škole, srednjoškolce i studente uključuje i utvrđivanje stepena čitalačke pismenosti. Nakon procjene se provodi razgovor s roditeljima u kojem se pojašnjavaju svi rezultati testova i daju upustva za dalji samostalni rad s djetetom kod kuće ili terapijski plan za rad. Procjena mucanja za predškolsku i školsku djecu uključuje utvrđivanje govorno- jezičkog statusa, te testove frekvencije i jačine mucanja.

Logopedski tretman

-se odvija u trajanju od 45 min. Individualni tretman se odvija po tretmanskom planu sa po jedan ili dva tretmana sedmično. Ponekad, kad to okolnosti dopušaju, i više dana u sedmici uzastopno.

Savjetodavni rad sa roditeljima

Tačno je da logoped sprovodi procjenu i analizu, ali to nije, ni za dijete ni za roditelje neprijatno ocjenjivanje i iskustvo. Kroz razgovor sa roditeljima logoped prikuplja relevantne informacije i na osnovu njih i opservacije deteta, pravi konačni plan tretmana, ukoliko za tim ima potrebe. U situaciji u kojoj logoped zaključi da je razvoj djeteta uredan, roditelji dobijaju prvo potvrdu o tome, a zatim informacije o karakteristikama naredne razvojne faze njihovog djeteta. Roditelji dobijaju savjete i instrukcije na koji način mogu najbolje da stimulišu razvoj djeteta, što doprinosi jačanju roditeljskih vještina. Uloga roditelja je veoma važna, oni su aktivni saradnici u procjeni, a pogotovo u tretmanu.

Individualni pristup je osnovni postulat. Svaka priča je individualna, pa se shodno tome nakon logopedske procjene, plan pravi za svako dijete pojedinačno.

Sva prava zadrzana. Web dizajn: IT Expert